Věrnostní klub

Věrnostní systém, který nabízí pouze pro registrované členy celou řadu výhod, akcí a benefitů.

  • Nakupujte za výhodnější ceny na e-shopu ACmobile.cz
  • Na každý nákup získáte přímou slevu = Klubová Cena
  • Každý měsíc připravujeme speciální akční balíčky

  

ZAREGISTROVAT SE

 

Pravidla Klubu AC mobile

1. REGISTRACE
1.1 Členem Klubu ACmobile („Klub AC“) se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 16 let, která se zaregistruje na webových stránkách www.acmobile.cz a zatrhne při registraci příslušné políčko:

  • souhlas s pravidly Klubu AC
  • souhlas se Zásadami zpracování osobních údajů;

1.2 Při online registraci je nutné zadat osobní kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu a telefon) a také přihlašovací jméno = e-mailová adresa a heslo, které si dotyčný zvolí.  Tyto údaje bude příslušný členKlubu AC používat pro přihlášení do Klubu na www.acmobile.cz. Po platném získání členství vKlubu AC může zákazník ihned začít využívat výhody svého členství on-line.

 

2. DALŠÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KLUBU AC
2.1 Rozsah výhod Klubu AC a dobu jejich poskytování určuje výlučně Společnost, která je oprávněna jednostranně změnit tyto podmínky Klubu AC, aniž by měla povinnost takovou změnu členovi přímo oznamovat. Změna těchto podmínek je účinná dnem její publikace na webových stránkách www.acmobile.cz.

2.2 Členství v Klubu AC je bezplatné, dobrovolné a zákazníci se tohoto věrnostního programu účastní na základě své svobodné vůle. Členství v Klubu AC není podmíněno nákupem zboží. Členství v Klubu AC je nepřenosné na jinou osobu.

2.3 Každý zájemce o členství v Klubu AC se může zaregistrovat pouze jednou. Není tedy možné, aby se zákazník registroval duplicitně – v tomto případě bude jeho registrace odmítnuta.

2.4 Vyplněním registrace souhlasí člen Klubu AC s těmito podmínkami členství a potvrzuje, že se s nimi seznámil a současně tímto souhlasí s tím, že na základě oprávněného zájmu bude pravidelně informován newsletterem o akčních nabídkách, novinkách, soutěžích a jiných akcích Klubu na e-mailovou adresu, kterou uvede při registraci. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit, a to zejména prostřednictvím možnosti Odhlásit se z odběru e-mailů je možné skrze odkaz v newsletterech nebo oznámením zaslaným na e-mail info@acmobile.cz.

2.5 Člen Klubu AC se zavazuje informovat Společnost o změně svých osobních údajů vyplněných při registraci (zejména jejich změnou ve svém uživatelském účtu nebo oznámením zaslaným na e-mail info@acmobile.cz).

2.6 Členem Klubu AC se nemohou stát zaměstnanci Společnosti. Členem Klubu AC se nemůže stát žádná právnická osoba, sdružení, asociace ani jiná skupina. Klub není určen pro obchodní partnery Společnosti.

 

3. ZÁNIK ČLENSTVÍ
3.1 Pokud zákazník závažným způsobem poruší tyto podmínky Klubu AC, může mu být členství v Klubu AC ze strany Společnosti jednostranným oznámením zrušeno.

3.2 Zneužití výhod a vyplnění nesprávných či nepravdivých údajů při registraci je důvodem k ukončení členství v Klubu AC; v takovém případě současně platí, že Společnost není povinna tomuto členovi Klubu AC v souladu s obchodních podmínek Internetového obchodu Společnosti dodat zboží, které si objednal.

3.3 Člen Klubu AC může své členství kdykoli zrušit doručením písemné výpovědi Společnosti na email info@acmobile.cz. Veškeré písemnosti adresované Společnosti člen Klubu AC doručuje na adresu jejího sídla či na e-mailovou adresu info@acmobile.cz.

3.4 Pokud zákazník zruší členství v Klubu AC bezprostředně po odeslání objednávky v Internetovém obchodě, informace o poskytnuté slevě se nespárují a tato sleva nebude při fakturaci zakázky správně vypočítána či nebude načtena vůbec.

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Zpracování osobních údajů členů Klubu AC se řídí Zásadami zpracování osobních údajů.

 

Datum poslední aktualizace 20. 10. 2022